Podsumowanie IV kwartału 2015 r. NASK

NASK opublikował raport o stanie domeny .PL za czwarty kwartał roku 2015, z którego wynika, że liczba rejestracji była wyższa o ponad 91 tys. w stosunku do roku 2014. Roczny przyrost wyniósł 6,23% i był najwyższym w ciągu 4. ostatnich lat.

Wyższa o 60 tys. i tym samym przekroczona bariera miliona abonentów to sukces na rynku domen. Struktura abonentów wskazuje, że ponad 66% to przedsiębiorcy i organizacje a ok. 34 % stanowią osoby prywatne. Imponująca jest również liczba 3068 – to średnia dzienna liczba nowych nazw – najlepszy wynik w ujęciu rocznym rejestru. W stosunku do poprzednich lat radykalnej poprawie uległ poziom odnowień nazw domeny .PL, osiągając w IV kwartale 2015 r. wynik 61,87%. Liczba 2,7 miliona obsługiwanych nazw daje 11 miejsce wśród największych rejestrów krajowych na świecie – to bardzo dobry wynik stawiający nas w ścisłej czołówce.

Wśród rejestrów narodowych krajów należących do Unii Europejskiej, rejestr polski zajmuje pod względem liczby utrzymywanych nazw stabilną szóstą pozycję.

Szczegółowy raport dostępny pod linkiem: http://www.dns.pl/NASK_Q4_2015_RAPORT.pdf