Raport NASK za czwarty kwartał 2014

NASK opublikował raport z wynikami za czwarty kwartał 2014 roku.

Poprzedzający rok zakończyliśmy z liczbą 2 524 538 aktywnych domen oraz dynamika rocznego przyrostu wynoszącego 2,56%. liczba_domen
W poszczególnych kwartałach zmiany kształtowały się następująco:
Q1: + 32 206 nazw
Q2: – 4 429 nazw
Q3: + 26 014 nazw
Q4: + 7 248 nazw
Łącznie daje nam to wzrost o 63 039 nazw.

Ilość nowych rejestracji wyniosła 1 028 548, co daje o ponad 3 tysiące więcej niż w roku poprzedzającym.

W poszczególnych kwartałach mamy takie oto wartości:

Q1: 284 480 domen
Q2: 245 500 domen
Q3: 249 824 domen
Q4: 248 744 domen

Obrazuje nam to szczegółowo poniższy wykres

nowe_rejestracjeRównież poziom odnowień jest na bardzo wysokim bo 60,78% i jest to najwyższy wynik od połowy 2009 roku,

Stabilne są też pozycje polskich rejestratorów. Największymi pozostają nadal Home.pl S.A., Nazwa.pl S.A. oraz Consulting Service Sp. z o.o.

rejestratorzy_pl

W TOP10 polskich rejestratorów znalazł się również Agnat Sp. z o.o. z wynikiem 2,94% rynku obsługiwanych nazw domen.

Wśród największych rejestrów krajowych NASK znajduje się na 11 pozycji w świecie i 6 w Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że sytuacja naszej narodowej domeny będzie się nadal polepszać.

Źródło: NASK